Nacházíte se Vy nebo Váš blízký v obtížné životní situaci?

Zde naleznete informace a kontakty na instituce, které pomoc či radu nabízejí a umí poskytnout. Jejich činnosti napomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení.

Služby jsou děleny na terénní (služba je uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí), ambulantní (uživatel dochází do zařízení poskytujícího službu) a pobytové (uživatel v zařízení poskytujícím sociální služby bydlí).

Komunitní plán

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán. Ten je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.