Komunitní plán v obci s rozšířenou působností Chomutov

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2022 - 2024

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 - 2021

Komunitní plán v ORP Chomutov vychází z informací od poskytovatelů sociálních služeb i jejich uživatelů a zároveň obsahuje souhrn zjištěných potřeb a priorit jednotlivých cílových skupin prostřednictvím zpracované SWOT analýzy. Zabývá se problematikou sociálních a souvisejících služeb s cílem vymezení priorit pro rozvoj služeb, nastavení systému vyhodnocování cílů s nástroji pro vyhodnocování.